corona

protocol

 

Dit Corona protocol is opgesteld door de eigenaar van het Embodiment Centrum; te weten Xandra van Hooff. Op het moment van schrijven (augustus ‘2022) zijn er geen Corona beperkingen in Nederland, maar die kunnen er mogelijk wel weer komen. Om onze deelnemers hun veiligheid zoveel mogelijk te kunnen garanderen en te zorgen voor duidelijk, is dit protocol opgesteld.

Regels en afspraken
Belangrijkste regel in dit protocol houdt in dat we de afspraken van het RIVM opvolgen en de regels die gelden voor de verschillende branches hanteren. Dit betekent dat onder sommige voorwaarden het Embodiment Centrum open kan zijn voor bijvoorbeeld opleidingen terwijl het gesloten blijft voor sport. De keuze hiervoor is niet aan ons. We volgen hiermee wat landelijk is toegestaan.

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. Als je moet niezen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten. Gebruik evt. ontsmettingsalcohol voor de zekerheid.

Op dit moment geldt de 1,5 meter maatregel niet maar mocht deze ingevoerd worden dan vragen we je deze te respecteren. Daarnaast vragen we je ook hier rekening mee te houden indien iemand in je groep hierom vraagt, los van de beperkingen die op dat moment gelden.

Tot slot is van alle aanwezigen is naam, toenaam, adres en telefoonnummer bekend. Mocht bij een uitbraak om deze gegevens gevraagd worden dan zullen we dit overhandigen aan het RIVW.

Randvoorwaarden
Voorwaarden om deel te mogen nemen aan de lessen, workshops of opleidingen van het Embodiment Centrum is het nemen van eigen verantwoordelijkheid om de persoonlijke beperkingen die gelden na te leven. Een voorbeeld hiervan kan zijn het thuisblijven wanneer je opkomende verkoudheidsklachten hebt of je positief getest bent. We laten deze verantwoordelijkheid bij onze bezoekers en gaan hier niet actief op controleren.

Alternatief programma
Door de lockdown kan het zijn dat wij onze deuren moeten sluiten voor sport- en/of educatieve doeleinden. Hierdoor kun je je mogelijk je sportabonnement niet gebruiken of een workshop niet volgen. Op dit moment zoeken we daarom naar mogelijkheden om een volwaardig alternatief programma te bieden mochten er opnieuw Corona maatregelen gaan gelden.

Sommige wekelijkse lessen kunnen probleemloos online worden gevolgd, zoals bijvoorbeeld LuJong, Yoga Nidra, Tai Chi basis en Qigong. Indien er een avondlockdown of volledige lockdown komt dan is hebben we de mogelijkheid om voor een deel van het programma een volwaardig alternatief aan te bieden. We zullen dit dan ook direct doen. 

Geld terug?
Volgens de wet hoef je niet te betalen als een dienst niet wordt geleverd. Je zou dus niet hoeven te betalen voor de tijd dat je jouw abonnement niet kunt gebruiken. Bij volledige lockdown – en geen passend alternatief aan onze zijde – hoef je daarom geen abonnementsgeld te betalen. Een lockdown heeft echter voor alle partijen een grote impact. De overheid steunt ons niet bij een gedeeltelijke of volledige lockdown en onze huurverplichting gaat wel door. Daarom vragen we je of je je hierin flexibel wilt opstellen. We geven geen geld terug maar bevriezen tijdelijk je abonnement. Zodra het mogelijk is starten we weer op. Hetzelfde geldt voor live workshops waarbij wapens worden gebruikt. Deze zullen in samenspraak worden verzet. 

Dit is anders wanneer de dienst wel geleverd wordt maar jij niet mag komen omdat je bv uit eigen keuze niet gevaccineerd bent of je bij een kwetsbare huisgenoot hebt die je wilt beschermen. Daarom spreken we het volgende af, in navolging van het juridisch advies van de consumentenbond: Bij avondlockdown of het niet kunnen tonen van een QR-code blijven wij niet in gebreke.  Wij zijn namelijk toegankelijk en blijven we de dienst(en) leveren. Gewijzigde openingstijden en het coronatoegangsbewijs zijn juridisch geen geldige redenen om je geld terug te vragen. Wel willen we ons extra flexibel opstellen omdat we begrijpen dat deze situatie voor jou ook niet prettig is. We kunnen je abonnement per de 1e van de volgende maand bevriezen (we hanteren dan dus niet een volledige maand zoals bij de opzegtermijn). Zodra je kunt, ben je weer van harte welkom in de les, óók als dit halverwege een volgende maand is die je (vanwege je bevroren abonnement) niet hebt betaald. Zo lopen we beiden wat risico, maar houden het ook leuk.